تبلیغات
اخبار سینمایی - همراه با تلویزیون در نوروز 1390
   
1389/12/26  23:28    ویرایش: 1390/01/4 19:19
توسط:    
نوع مطلب: خبر ،تلویزیون ،

جهت تماشای لیست کامل به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

آرم شبکه یک 

فیلم‌های سینمایی شبکه‌ یک سیما در نوروز ۹۰

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ غیرقابل ردیابی سـه‌­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ زیرخاکی سـه‌­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳ پلـیس بـروکلیـن چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۴ گروگان چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۵ خـوب ، بـد ،
عجـیـب
پنج­شـنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۶ همان نورمعرفت پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۷ چهره به چهره جمعه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۸ شـاتـر آیـلـنـد شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۹ کـاراگـاه دی یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۱۰ سـرخ دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۱۱ خداحافظ تهران سـه‌­شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۲ محموله چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۳ جنگجویان طوفان پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۴ تـلقـیـن جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۵ شکارروباه شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۶ بـدون رد پـا یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۷ القاء دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۸ بـازی با مـرگ سـه­‌شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۹ به دنبال اریک چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۲۰ سه روز بعد پنـجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۲۱ منـطـقـه سبـز جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۲ الم شنگه شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

_________________________________________________________________

لوگوی شبکه دو ، آرم شبکه دو

فیلم‌های سینمایی شبکه‌ دو سیما در نوروز ۹۰

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ یک اتفاق ظاهراً ساده سـه­‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ رابین هود سـه‌­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳ میمون های فضایی ۲ سـه‌­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۴ داستان اسباب بازی ۳ سـه‌­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۵ اژدها تونو چطور آموزش بدین سـه­‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۶ میراث پر درد سر چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۷ خرگوش مخملی پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۸ دم زری جمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۹ شهر در دست بچه ها شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۱۰ ایکیچان توبوکو یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۱۱ حدس بزن چه کسی برای عید می آید دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۱۲ قلمرو حیوانات سـه­شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۳ ویکـی چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۴ همنشین پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۵ مرد نفرت انگیز جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۶ سرخ پوست شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۷ سیب سنجد سمنو یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۸ دلاوران کوچک دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۹ آلبرت و دوست نامرئی سـه­‌شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۲۰ هاچ چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۲۱ فوتبالیست های بازیگوش پنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۲۲ جا مانده جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۳ ماجراهای سامی شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

_________________________________________________________________

لوگوی شبکه سه

فیلم‌های سینمایی شبکه‌ سه سیما در نوروز ۹۰

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ فوتبال جام باشگاههای آسیا سـه‌شـنـبـه۲۴ /۱۲ /۸۹
۲ عمو بوت نات چهـارشنـبـه۲۵ /۱۲/ ۸۹
۳ افسانه کین پنـجشنـبـه۲۶ /۱۲ /۸۹
۴ الو جمـعـه۲۷/ ۱۲ /۸۹
۵ شـنبـه۲۸ /۱۲/ ۸۹
۶ پسرکاراته باز یکـشنبـه۲۹ /۱۲/ ۸۹
۷ گردشگر دوشنـبه۱/۱/ ۹۰
۸ نبرد تایتانها سـه‌شـنـبـه۲ /۱ /۹۰
۹ پدر چهـارشنـبـه۳ /۱/ ۹۰
۱۰ افسانه جادوگر پنـجشنـبـه۴ /۱/ ۹۰
۱۱ موعد مقرر جمـعـه۵ /۱/ ۹۰
۱۲ شـنبـه۶ /۱/ ۹۰
۱۳ شهر یکـشنبـه۷ /۱/ ۹۰
۱۴ مکانیک دوشنـبه۸ /۱/ ۹۰
۱۵ سـه‌شـنـبـه۹/۱/۹۰
۱۶ اون یکی ها چهـارشنـبـه۱۰/۱ / ۹۰
۱۷ اسم من خان پنجشنـبـه۱۱ /۱ /۹۰
۱۸ شبح نویسنده جمـعـه۱۲ /۱ /۹۰
۱۹ شـنبـه۱۳ /۱/ ۹۰

_________________________________________________________________

لوگوی شبکه چهار

فیلم‌های سینمایی شبکه‌ چهار سیما در نوروز ۹۰

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ پارک ژوراسیک ۱ سـه‌­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ پارک ژوراسیک ۲ چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۳ پارک ژوراسیک ۳ پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۴ درآغازیک روز جمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۵ سرگذشت ریدیک شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۶ خانه‌ای در غبار یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۷ نـوع چـهـارم دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۸ بی‌پولی سـه­‌شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۹ نـوامبـر دیـوانـه چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۰ اتاق فرمت پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۱ دیـویـد کـاپـرفیـلـد جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۲ آزمون شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۳ محاکمه یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۴ نشانی دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۵ تیغ‌های خـونیـن سـه‌­شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۶ کنعان چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۱۷ تابستانی که گذشت پنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۱۸ سلام ناشرمحترم جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۱۹ قطارسیبری شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

_________________________________________________________________

آرم شبکه تهران

فیلم‌های سینمایی شبکه‌ تهران سیما در نوروز ۹۰

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ طعمه سـه‌­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ حد نهایی سـه­‌شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳ بازی ۱ چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۴ بازی ۲ پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۵ گرفتاردرآتش جمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۶ شبح ۱ شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۷ شبح ۲ یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۸ نیش زنبور دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۹ فرمانده سـه­‌شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۰ از دور دست طلوع چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۱ توقف ناپذیر پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۲ پنج نقابدار به دنبال تلافی جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۳ شکست ناپذیر شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۴ کتانی سفید یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۵ آتش ویخ دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۶ مسابقه موش‌ها سـه­‌شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۷ پلیسهای اخراجی چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۱۸ قاصدتندرو پنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۱۹ جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۰ آتش بازی شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

_________________________________________________________________

 

مجموعه نمایشی شبکه‌های سیما در نوروز ۱۳۹۰

ردیف نـام
شبکـه
نـام
مجموعه نمایشی
ساعت پخـش روز و تکرار نام
کارگردان
۱ شبکه
یک
پایتخت ۲۳:۰۰ – ۲۲:۱۰۱۵:۱۵

۱۴:۳۰
۱۷:۳۰

۱۶:۵۵۱۱:۳۰

۱۰:۰۰
سیروس
مقدم
۲ شبکه
دو
نامه‌های
بالدار
۲۲:۱۰ – ۲۱:۲۵۱۶:۰۰
–۱۵:۱۵
۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰۹:۳۰
– ۸
امیر
فیضی
۳ شبکه
دو
بچه‌ها
نگاه می‌کنند
۲۲:۱۰ – ۲۱:۲۵۱۶:۰۰

۱۵:۱۵
۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰۹:۳۰ – ۸ حمید
صلاحمند
۴ شبکه
سه
راه
در رو
۲۳:۴۵ – ۲۳۱۴:۳۰

۱۳:۴۵
۲۱:۳۰ – ۲۰۱۳:۰۰

۱۱:۳۰
سعید
آقا خانی
۵ شبکه
چهار
دیوانگان
متفکر (تله تئاتر)
۱۹:۳۰ – ۱۸:۰۰ علی
مختارزاده
۶ شبکه
تهران
سفر
، کیش ، مات
۲۱:۳۰

۲۰:۳۰۱۶:۴۵

۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ – ۱۳:۳۰۱۳:۳۰

   اخبار سینمایی