تبلیغات
اخبار سینمایی - FreeDomain
   

اگر می خواهید یک یا حتی دو دامین رایگان با یکی از پسوند .com .net و .org داشته باشید , کافیست

1. به این لینک مراجعه کرده و در آنجا ثبت نام کنید.

2. در پایان ثبت نام یک آدرس به شما داده میشود که باید 9 نفر دیگر از طریق آن ثبت نام کنند تا به انتخاب خود یک دامین دریافت کنید .البته لازم به ذکر است که برای دریافت دو دامنه باید 16 نفر از طریق لینک شما ثبت نام کنند.

   *** این سایت IP هارا تشخیص میدهد و به شما توصیه می شود خودتان را زیر مجموعه خود نکنید زیرا عضویتتان لغو میشود.


اخبار سینمایی